Η πρωτοβουλία της καινοτόμου υπηρεσίας εθελοντικής προσφοράς γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας από έμπειρους ιατρούς και φαρμακοποιούς σε νεότερους συναδέλφους, καθώς και σε φοιτητές, αποτελεί για την ομάδα που δημιούργησε το Medicinno πρόκληση υλοποίησης μίας έμπνευσης κοινωνικού χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία είναι εμπνευσμένη από προηγούμενες εμπειρίες, δίνει τη δυνατότητα διάδοσης πολύτιμων επιστημονικών γνώσεων μεταξύ των επιστημόνων υγείας, είτε αυτοί βρίσκονται σε αστικές περιοχές είτε σε απομακρυσμένες (ακριτικές περιοχές, μικρά νησιά κ.λπ.).

Αν διαθέτετε μακρόχρονη εμπειρία, εγγραφείτε τώρα και προσφέρετε εθελοντικά τις πολύτιμες γνώσεις σας με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας υγείας.


 

Δωρεάν Εγγραφή σε 15 δευτερόλεπτα