Οι φοιτητές ιατρικής και φαρμακευτικής αποκτούν μέσω της online πλατφόρμας Medicinno τη δυνατότητα να συνομιλούν όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με έμπειρους μελλοντικούς τους συναδέλφους σχετικά με ποικίλα ιατρικά και φαρμακευτικά θέματα.

Αξιοποιήστε την ευκαιρία, εγγραφείτε τώρα δωρεάν και συνομιλήστε με τον ιατρικό και φαρμακευτικό κόσμο της Ελλάδας και της διασποράς.

Δωρεάν Εγγραφή σε 15 δευτερόλεπτα