Όνομα: Δρ. Δημήτρης Καμαργιάννης
Διεύθυνση: Αγνώστου Στρατιώτου 1, Περαία - Θεσσαλονίκη
Τ.Κ:  57019
E-mail: info@medicinno.com
Tel. 0030 6944 227433