Άρθρα

Τα μέλη της online πλατφόρμας Medicinno δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα, μελέτες και επιστημονικές εργασίες με κυριότερο σκοπό τη διάδοση των επιστημονικών απόψεων και θεωριών, την ανταλλαγή επιστημονικών – τόσο γενικών όσο και εξειδικευμένων – γνώσεων και τεχνογνωσίας, καθώς και την αλληλοενημέρωση σχετικά με επικείμενα ιατρικά συνέδρια και λοιπές ιατρικές ειδήσεις.

The chemokine stromal cell derived factor-1 (CXCL12) promotes glioma invasiveness through MT2-matrix metalloproteinase

Αναρτήθηκε στις 25/09/2017, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Στην συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα στα περισσότερα πειράματα (άτομα που έπασχαν από γλοιοβλάστωμα). Επίσης χρησιμοποιήθηκε τροποποιηθείς εγκεφαλικός ιστός από επιληπτικούς ασθενείς. Πειράματα πραγματοποιήθηκαν ακόμη και σε ποντικούς (Σε 6 ποντικούς εμφυτεύτηκαν καρκινικά κύτταρα).
Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει …

Συνεχίστε το διάβασμα →

Καλοήθεις Παθήσεις Αιδοίου και Κόλπου

Αναρτήθηκε στις 25/09/2017, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Διαβάστε εδώ το άρθρο…

Συνεχίστε το διάβασμα →

“Smoking, smoking cessation, and lung cancer in the UK since 1950: combination of national statistics with two case­control studies.”

Αναρτήθηκε στις 25/09/2017, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Η έκθεση και η έκβαση μετρήθηκαν συγχρόνως, όπως συμβαίνει στις μελέτες case control. Η έκθεση είναι το κάπνισμα και η έκβαση ο καρκίνος του πνεύμονα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ένα άτομο το οποίο κάπνιζε επί πολλά χρόνια διακόψει …

Συνεχίστε το διάβασμα →

Θνησιμότητα σε συνάρτηση με την κατανάλωση αλκοόλ: παρατήρηση βρετανών ιατρών επί 13 έτη.

Αναρτήθηκε στις 24/09/2017, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Συγχυτικός παράγων, ο οποίος λήφθηκε υπόψη, είναι οι χρόνιες παθήσεις των βρετανών ιατρών που συμμετείχαν στην μελέτη. Γι’αυτό τον λόγο ο πληθυσμός χωρίστηκε σε δύο ομάδες ανάλογα με το αν παρουσίαζε ή όχι τις εν λόγω παθήσεις. Έναν εξίσου σημαντικό …

Συνεχίστε το διάβασμα →

Θνησιμότητα σε συνάρτηση με το κάπνισμα: μελέτη πεντηκονταετούς παρακολούθησης σε άρρενες βρετανούς ιατρούς.

Αναρτήθηκε στις 23/09/2017, στις Άρθρα, με 1 Σχόλιο

Το άρθρο αναφέρεται σε μια προδρομική μελέτη τύπου κοόρτης για τον προσδιορισμό του κινδύνου που σχετίζεται με τη μακροχρόνια χρήση καπνού. Ο πληθυσμός που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει 34439 βρετανούς ιατρούς οι οποίοι επιλέχθηκαν με το κριτήριο του ότι απάντησαν σε ερωτηματολόγια …

Συνεχίστε το διάβασμα →

Ενέσεις κορτικοστεροειδών για την επικονδυλοπάθεια.

Αναρτήθηκε στις 23/09/2017, στις Άρθρα, με 2 Σχόλια

Οι ενέσεις κορτικοστεροειδών ασκούν ευεργετικότερη επίδραση στην επικονδυλοπάθεια συγκριτικά με τις ασκήσεις φυσιοθεραπείας. Η ευεργετική αυτή επίδραση αναφέρεται σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα για την ταχεία ανακούφιση του ασθενούς και για την σύντομη επιστροφή του στις δραστηριότητες. J. H. Tonks, S. K. …

Συνεχίστε το διάβασμα →