Τα δόκιμα βήματα για τη διεξαγωγή ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των μελών της ιατρικής και της φαρμακευτικής κοινότητας είναι τα ακόλουθα:

  • Σε κάθε διάλογο χρειάζονται οι κατάλληλοι συνομιλητές. Έτσι, για παράδειγμα γράψτε ”Έχω έναν ασθενή με την ασθένεια ΑΒΓ και θέλω να συνταγογραφήσω τη φαρμακευτική αγωγή 123”.
  • Γράψτε ευανάγνωστα κείμενα με απλά λόγια, τα οποία συντελούν στην ουσιαστική ανάγνωση.
  • Χρησιμοποιήστε διαγράμματα, φωτογραφίες και γιατί όχι σύντομα βίντεο.
  • Φροντίστε οι τοποθετήσεις σας να είναι τέτοιες που να διεγείρουν την προσοχή σχετικά με την υποβολή ερωτήσεων και τη διεξαγωγή συζητήσεων.
  • Μην αντιμετωπίζετε την κριτική σκέψη αρνητικά. Δημιουργήστε περιβάλλον κατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
  • Ευχαριστήστε όλους τους συμμετέχοντες.

Δωρεάν Εγγραφή σε 15 δευτερόλεπτα