Μηνιαία Αρχεία

Φεβρουάριος 2018

Άρθρα

Τα μέλη της online πλατφόρμας Medicinno δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα, μελέτες και επιστημονικές εργασίες με κυριότερο σκοπό τη διάδοση των επιστημονικών απόψεων και θεωριών, την ανταλλαγή επιστημονικών – τόσο γενικών όσο και εξειδικευμένων – γνώσεων και τεχνογνωσίας, καθώς και την αλληλοενημέρωση σχετικά με επικείμενα ιατρικά συνέδρια και λοιπές ιατρικές ειδήσεις.

Prognostic nutritional index predicts prognosis in patients with metastatic nasopharyngeal carcinoma

Αναρτήθηκε στις 18/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →

Educational interventions to empower nursing home residents: a systematic literature review

Αναρτήθηκε στις 18/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →

A novel paradigm to evaluate conditioned pain modulation in fibromyalgia

Αναρτήθηκε στις 18/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →

Importance of fractional exhaled nitric oxide in the differentiation of asthma–COPD overlap syndrome, asthma, and COPD

Αναρτήθηκε στις 18/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →

Nanoradiopharmaceuticals for breast cancer imaging: development, characterization, and imaging in inducted animals

Αναρτήθηκε στις 18/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →

Role of the blood vessel and arachnoid as conflicting structures during microvascular decompression for treating typical trigeminal neuralgia

Αναρτήθηκε στις 18/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →