Μηνιαία Αρχεία

Σεπτέμβριος 2017

Άρθρα

Τα μέλη της online πλατφόρμας Medicinno δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα, μελέτες και επιστημονικές εργασίες με κυριότερο σκοπό τη διάδοση των επιστημονικών απόψεων και θεωριών, την ανταλλαγή επιστημονικών – τόσο γενικών όσο και εξειδικευμένων – γνώσεων και τεχνογνωσίας, καθώς και την αλληλοενημέρωση σχετικά με επικείμενα ιατρικά συνέδρια και λοιπές ιατρικές ειδήσεις.

Outcomes of early versus delayed cholecystectomy in patients with mild to moderate acute biliary pancreatitis: A randomized prospective study

Αναρτήθηκε στις 14/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more….

Συνεχίστε το διάβασμα →

The influence of roller compaction processing variables on the rheological properties of granules

Αναρτήθηκε στις 14/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →

Ef fi cacy and Tolerability of a Nutraceutical Combination (Red Yeast Rice, Policosanols, and Berberine) in Patients with Low-Moderate Risk Hypercholesterolemia: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study

Αναρτήθηκε στις 14/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →

Giant cystic degeneration of a uterine leiomyoma in a patient with autosomal dominant polycystic kidney disease

Αναρτήθηκε στις 13/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →

Syngenic grafting of a whole juvenile male gonadal tissue into the adult testes confers successful spermatogenesis in mice

Αναρτήθηκε στις 13/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →

Τριπλάσιος ο κίνδυνος κατάθλιψης για όσους είχαν καταθλιπτικούς γονείς και παππούδες

Αναρτήθηκε στις 13/12/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Αν οι γονείς και οι παππούδες έχουν εμφανίσει μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (σοβαρή ή κλινική κατάθλιψη), τότε το παιδί-εγγόνι αντιμετωπίζει υψηλότερο κίνδυνο να εκδηλώσει την ίδια ψυχική διαταραχή, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η διαπίστωση αυτή, σύμφωνα με τους …

Συνεχίστε το διάβασμα →