Μηνιαία Αρχεία

Σεπτέμβριος 2017

Άρθρα

Τα μέλη της online πλατφόρμας Medicinno δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα, μελέτες και επιστημονικές εργασίες με κυριότερο σκοπό τη διάδοση των επιστημονικών απόψεων και θεωριών, την ανταλλαγή επιστημονικών – τόσο γενικών όσο και εξειδικευμένων – γνώσεων και τεχνογνωσίας, καθώς και την αλληλοενημέρωση σχετικά με επικείμενα ιατρικά συνέδρια και λοιπές ιατρικές ειδήσεις.

Bioengineers introduce CORDA algorithm to find new therapeutic targets for cancer

Αναρτήθηκε στις 16/10/2018, στις Ιατρικά Βίντεο & Φωτογραφίες, με 0 Σχόλια

Read more…

Συνεχίστε το διάβασμα →

Early Introduction of Food Allergens Gets Mixed Results

Αναρτήθηκε στις 15/10/2018, στις Άρθρα, με 1 Σχόλιο

LOS ANGELES — Children who were fed six allergenic foods — peanut, egg, cow’s milk, sesame, whitefish, and wheat — beginning at 3 months of age developed fewer food allergies, but the effect was only significant when the analysis was …

Συνεχίστε το διάβασμα →

Buprenorphine May Beat Opioids for Triad of Pain, PTSD, SUDs

Αναρτήθηκε στις 15/10/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

News & Perspective Medical Students

Buprenorphine May Beat Opioids for Triad of Pain, PTSD, SUDs

Kenneth Bender March 08, 2016

Buprenorphine (multiple brands)

Συνεχίστε το διάβασμα →

Cancer Overtakes CVD as Leading Cause of Death in Half of US

Αναρτήθηκε στις 15/10/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

PHOENIX, AZ — Whereas in 1999, cardiovascular disease (CVD) excluding stroke was the main cause of death in all US states except Alaska, 14 years later, deaths from cancer surpassed those from CVD in almost half of the states, a …

Συνεχίστε το διάβασμα →

Have a Healthy Midlife for a Healthy Old Age

Αναρτήθηκε στις 15/10/2018, στις Άρθρα, με 1 Σχόλιο

Living healthily during middle-age years can double your chances of being healthy at 70 and into older age, say experts. A campaign launched today by Public Health England draws attention to our everyday habits and behaviours that can determine our …

Συνεχίστε το διάβασμα →

More Evidence Mentally Stimulating Activities Linked to Lower Incident MCI

Αναρτήθηκε στις 15/10/2018, στις Άρθρα, με 0 Σχόλια

Engaging in mentally stimulating activities, such as doing crafts and using a computer, is associated with lower risk for mild cognitive impairment (MCI) among older patients, a new prospective cohort study shows. “The bottom line is that even in late …

Συνεχίστε το διάβασμα →